skip to Main Content

“Jedna od najstarijih tehnika”

Jajčana tempera

Tehnika

Ljiljana je oduvek volela da isprobava i kombinuje razlicite slikarske tehnike; kretala se od modernih ka tradicionalnim. U slikanju portreta ljudi i svetaca, koristila je akril, mešane tehnike i ulje na vodenoj bazi, na papiru, kartonu, dasci ili kanvasu.

Počevši, pre petnaest godina, sa slikanjem ikona, usvaja jednu od najstarijih slikarskih tehnika, poznatu kao jajčana tempera. Suština ove tehnike je u spravljanju boje, kojučini mešavina emulzije (žumance+ sirće) i pigmenta ( koloritni element).

Boja se nanosi na drvenu podlogu, predhodno pripremljenu (nalepljena lanena tkanina premazuje se brojnim slojevima mešavine lepka i krede. Za izradu oreola, celine ili delova pozadine na svojim ikonama, Ljiljana koristi zlatne listiće.

Hrist Vinski Čokot

Pogledaj: Hrist Vinski Čokot

Sveti Stefan

Pogledaj: Sveti Stefan

Hrist Pantokrator na Tronu

Pogledaj: Hrist Pantokrator na Tronu

Back To Top