skip to Main Content

Bogorodica Trojeručica

Jajčana tempera na drvetu

30x21cm

Vi​‌še informacija

Želite li da kupite ovu ikonu i saznate njenu cenu i/ ili da naručite izradu ikone po svom izboru? Pošaljite mail ili pozovite telefonom:

Mail: ljica@ljica.com
Telefon: +31 (0) 71 36 172 70
Mobilni: +31 (0) 6 22 03 71 19

Vidi sve ikone
Back To Top